Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang thăm và làm việc với NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật


Ngày 11-2, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia-Sự thật về tình hình và kết quả thực hiện công tác xuất bản năm 2010, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Trương Tấn Sang.

Trong không khí đầm ấm đầu xuân mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu đã đạt được của NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật trong năm qua. Bằng sự nỗ lực, tâm huyết và sự say mê nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NXB đã hoàn thành ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ là NXB trụ cột thực hiện công tác xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là công tác xuất bản sách phục vụ các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng…

Tán thành với những nhiệm vụ công tác xuất bản năm 2011 do Ban Biên tập NXB đề ra, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý: NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật cần tập trung  các nguồn lực làm công tác xuất bản để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức xuất bản các tác phẩm về lịch sử, về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Trong thời gian tới, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác xuất bản để nhân dân thế giới hiểu đúng về hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam sau 25 năm đổi mới, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, NXB vừa tăng cường hợp tác về xuất bản với các đối tác đã có, vừa mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác của các nước, các tổ chức trên thế giới mà Đảng, Nhà nước ta đã thiết lập quan hệ song phương; đồng thời cần tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với Trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất bản nói chung và xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật nói riêng.

PV


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét