Đồng chí Trương Tấn Sang: Xử lý nghiêm những trường hợp “chạy”


Ngày 23-3, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011. Tham dự có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp là tham mưu để tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bầu các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội, phê chuẩn các thành viên Chính phủ, bầu các chức danh HĐND, UBND các cấp; đồng thời đề xuất giải pháp xây dựng bộ máy theo hướng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh trùng lắp, chồng chéo, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

 

Đánh giá một số hạn chế, yếu kém năm 2010, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang lưu ý, công tác tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn còn có điểm chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trống vắng và yếu kém kéo dài chưa có giải pháp khắc phục. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên hàng năm vẫn còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất; còn e dè, không mạnh dạn chất vấn lãnh đạo các cấp. Có nhiều yếu kém được phát hiện từ nhiều nhiệm kỳ trước nhưng chưa được khắc phục, thậm chí có mặt còn nghiêm trọng, phức tạp hơn.

Nói về nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước phải có quyết tâm cao, giữ vững nguyên tắc, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc, năng động, sáng tạo và thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nhấn mạnh các giải pháp thực hiện năm 2011, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang yêu cầu việc đánh giá và sử dụng đúng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn của từng chức danh, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu. Xây dựng quy định, quy trình cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế hữu hiệu để kịp thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, bị nhân dân chê trách, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Có cơ chế phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp “chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương”.

Hôm nay 24-3, hội nghị tiếp tục làm việc.

Tuấn Sơn


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét