Trương Tấn Sang-Thường trực Ban Bí thư làm việc với VUSTA


Đ/c Trương Tấn Sang làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 9-3, đồng chí Trương Tấn Sang – Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc ban hành Chỉ thị 42-CT/TƯ của Bộ Chính trị (về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH) đã tạo cơ sở, định hướng cho hoạt động của VUSTA nhưng việc thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua còn chậm. Để triển khai Chỉ thị 42-CT/TƯ , Đảng đoàn VUSTA phải chủ động tổ chức các buổi làm việc, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan liên quan. VUSTA phải thực hiện chức năng tập hợp đội ngũ trí thức KHCN đóng góp vào sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước trong thời kỳ mới.

Tại buổi làm việc, nhiều nhà khoa học kiến nghị Đảng, Nhà nước cần đầu tư, mở rộng hơn nữa hoạt động của trí thức, khoa học Việt Nam ở nước ngoài, nhất là việc hợp tác, bán các sản phẩm công nghệ có tính riêng biệt của Việt Nam; đồng thời cần tiếp tục lắng nghe đóng góp của giới trí thức, nhất là các hoạt động phản biện đối với các chính sách, tình hình kinh tế – xã hội của đất nước…

Báo cáo của VUSTA tại buổi làm việc cũng cho thấy, đến nay chưa có nhiều chuyển biến trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong tháo gỡ vướng mắc tồn tại từ trước đến nay về tổ chức, bộ máy, về thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao. Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền chưa thống nhất về vấn đề này, làm cho Chỉ thị 42-CT-TƯ chưa thực sự đi vào cuộc sống…

Văn Giang

(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét