Thường trực BBT Trương Tấn Sang: Tổng kết công tác tổ chức Đại hội XI của Đảng


Chiều ngày 27/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tại Hội nghị, 40 tập thể, 46 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 86 tập thể, 669 cá nhân được nhận Bằng khen của Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Hội Nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ ban, ngành, các đơn vị tham gia phục vụ Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng đã nêu bật những đóng góp của các đơn vị trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội; tuyên truyền về Đại hội; chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ đại biểu và khách mời; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội; điều hành tổ chức Đại hội…. Trong đó nhấn mạnh, công tác tổ chức và phục vụ Đại hội đòi hỏi khối lượng công việc nhiều, chất lượng cao, nhưng với sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Tiểu ban, tinh thần trách nhiệm cao của hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị nên công tác phục vụ Đại hội XI của Đảng đã được hoàn thành tốt, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI - một sự kiện trọng đại của đất nước và đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời, đây cũng là những kinh nghiệm quý cho công tác phục vụ Đại hội Đảng của những nhiệm kỳ tới.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI đề nghị các đơn vị, cá nhân tham gia phục vụ Đại hội tiếp tục phát huy những thành tích tốt đẹp trong tổ chức và phục vụ Đại hội XI, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới, mà trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội đảng các cấp đã đề ra, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và cảm ơn các đồng chí, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Thủ đô Hà Nội, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội, đặc biệt là các tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Thủ đô Hà Nội, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện công tác tổ chức phục vụ Đại hội, góp phần xứng đáng vào thành công Đại hội XI của Đảng. Nổi bật là đã giúp Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Đại hội, các chương trình điều hành chi tiết từng phiên họp tại Hội trường của Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; tổng hợp chính xác, kịp thời ý kiến thảo luận của Đại hội Đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và đại biểu Đại hội, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, trước và trong thời gian Đại hội; xây dựng các nội dung gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận trong các văn kiện trình Đại hội, các vấn đề cần biểu quyết về các văn kiện Đại hội và Điều lệ Đảng…

Đồng chí Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức thắng lợi Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ngay từ năm đầu tiên; ổn định kinh tế vĩ mô, đảm đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành đúc rút kinh nghiệm, những mặt được, chưa được và làm tốt công tác lưu trữ các văn bản tài liệu về tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng để có thể phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, chuẩn bị làm tốt công tác phục vụ các Đại hội tiếp theo của Đảng trong những năm tới; đồng thời các cơ quan, đơn vị cần sử dụng có hiệu quả cao các trang thiết bị đã được mua sắm phục vụ các hoạt động của Đại hội XI.

Trong số 86 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có tập thể Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và 2 cá nhân: Đồng chí Đào Duy Quát, Chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Biên tập trang tin Đại hội XI và đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thu Hà


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét