Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kon Tum nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc


Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, trong hai ngày 16-17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội ,Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc tại tỉnh Kon Tum. Sáng 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, tập trung vào các nội dung tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đặc biệt là các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Báo cáo về tình hình của Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban cho biết là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Kon Tum.

Đến nay, bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 13 triệu đồng/người/năm; tăng trưởng kinh tế năm qua đạt mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây; thu ngân sách trên địa bàn đã vượt 1.300 tỷ đồng. Các cây trồng chủ lực (lúa, ngô, cao su, càphê, hồ tiêu…) đều được đầu tư phát triển mạnh, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu lên gần 60 triệu USD.

Thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ, tỉnh quyết định tạm dừng đầu tư 7 công trình với tổng kinh phí 37,7 tỷ đồng; giãn tiến độ đầu tư 3 công trình với tổng kinh phí 15,5 tỷ đồng; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tương đương hơn 23 tỷ đồng, dừng mua 8 ôtô với giá trị 8,81 tỷ đồng…

Trong quý 1 năm 2011, Kon Tum chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán và dịch bệnh gia súc, nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng, hàng ngàn con trâu, bò, lợn bị chết hoặc tiêu hủy… Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách trên địa bàn đều tăng, tỉnh cũng đã cấp chứng nhận 18 dự án đầu tư, thành lập mới 78 doanh nghiệp, mở rộng đầu tư 20 doanh nghiệp… tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại Kon Tum được triển khai tích cực, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục, phát huy dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Toàn tỉnh dự kiến có 717 khu vực bỏ phiếu, được bầu 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 279 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 1.416 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Do đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, giao thông, thông tin liên lạc khó khăn, thời điểm bầu cử lại vào mùa mưa, được phép của Hội đồng bầu cử, Kon Tum sẽ tiến hành bầu cử sớm, trước một ngày (21/5/2011) so với ngày bầu cử toàn quốc, đối với một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Kon Plong, Sa Thầy, Tu Mơrông, Đăk Glei.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng, thông qua nhiều chương trình, chính sách cụ thể, thiết thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chủ động, tích cực hơn nữa trong việc cải thiện và nâng cao mức sống cho đồng bào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Kon Tum đã nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, tỉnh cần tiến hành bài bản hơn nữa, làm sao quán triệt sâu sắc những đường lối chiến lược, quan điểm cơ bản, những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và giải pháp lớn, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế tại địa phương, đưa Kon Tum ngày càng phát triển, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Kon Tum khẩn trương cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương về tài nguyên, đất đai, rừng… đẩy mạnh phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý Kon Tum giải quyết thấu đáo các vấn đề thiết thân đối với địa phương, bảo đảm đất sản xuất cho dân, quan tâm phát triển thủy lợi, đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao trình độ dân trí, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao…

Chia sẻ những khó khăn trong sản xuất và đời sống mà bà con phải gánh chịu trong bối cảnh tình hình lạm phát, giá giả leo thang như hiện nay, Tổng Bí thư mong muốn bà con hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Nhấn mạnh Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong dân, trong Đảng, xây dựng cơ sở chính trị, thế trận lòng dân vững chắc, làm tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác dân vận, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được coi là nhiệm vụ then chốt.

Kon Tum cần tập trung chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững niềm tin của dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý Kon Tum tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp, thực sự dân chủ và đúng luật. Tại Kon Tum, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã đến thăm bà con các dân tộc ở thôn Đắc Mút, xã Đắc Mar, làm việc với lãnh đạo huyện Đắc Hà.

Nói chuyện với bà con dân tộc Bahnar trong ngôi nhà Rông truyền thống ở thôn Đăk Mút, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của bà con, từ hộ làm kinh tế giỏi như gia đình Mguih đến hộ nghèo như gia đình Achun.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng căn dặn bà con phải luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, giữ gìn những sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc, không nghe kẻ xấu xúi giục làm điều xấu, tập trung thi đua lao động sản xuất hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, nghiêm chỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.

Làm việc với lãnh đạo huyện Đắc Hà, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm); có nhiều mô hình mới, hiệu quả nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh từ đất và rừng, phát triển mạnh các cây trồng chủ lực như cao su, cà phê, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, mở hướng phát triển vững chắc trong cơ chế thị trường.

Bên cạnh đó, huyện luôn chăm lo các hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thông qua mô hình “Ngân hàng lương thực cộng đồng,” Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý Đăk Hà quan tâm giải quyết một số vấn đề thiết yếu ở địa phương, tìm hướng lâu dài để bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ phát triển sản xuất; chăm lo xây dựng, phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước vươn lên trở thành một huyện giàu có. Tại Đăk Mút, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà Già làng A Jur và gia đình nông dân A Văng./.

Nguyễn Thị Sự
Nguồn: http://nguyenphutrong.com/2011/04/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-kon-tum-nang-cao-muc-song-cho-dong-bao-cac-dan-toc.htm

(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét