Ðồng chí Trương Tấn Sang chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt – Lào


Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007)” đã bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương hai Ðảng, thể hiện rõ trách nhiệm lớn lao trước lịch sử, trước Ðảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

 

Cắt băng bàn giao bộ sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007)”. – Ảnh: VNA

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, ngày 6/6 tại thủ đô Vientiane, Ban Tuyên giáo T.Ư Ðảng CS Việt Nam và Ban Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào phối hợp Ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa Trung ương, Ban Tuyên huấn T.Ư Ðảng NDCM Lào và Ban Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Công trình biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007)”.

Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng CS Việt Nam và đồng chí Bounnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào dự và chỉ đạo hội nghị.

Ðồng chí Samane Vignaket, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa T.Ư Ðảng NDCM Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam và đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Ðảng CS Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào chủ trì hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư T.Ư Ðảng CS Việt Nam, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của hai Ðảng, sự nỗ lực cố gắng rất cao của hai Ban Chỉ đạo, các ban biên soạn và các bộ phận, cá nhân liên quan, dự án nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” sau gần 5 năm thực hiện đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai Ðảng đề ra.

Ðây là công trình có giá trị khoa học, giá trị tư tưởng cao, nội dung phong phú, đầy đủ, hệ thống, khách quan và toàn diện nhất về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Kế tục và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 80 năm qua, Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình để bảo vệ, củng cố, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì độc lập, tự do, và sự phát triển phồn vinh của nhân dân mỗi nước.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Lào, đồng chí Bounnhang Vorachith phát nêu rõ, Ðảng, Chính phủ và nhân dân Lào thấm nhuần sâu sắc mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển bền vững giữa hai nước Lào, Việt. Ðó là tài sản vô giá mà Ðảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Lào, Việt sẽ duy trì mãi mãi.

Ðồng chí nhấn mạnh, công trình biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” đã hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung các sản phẩm đó để giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam cho các tầng lớp nhân dân hai nước; cần cụ thể hóa nội dung các sản phẩm thành các dự án cụ thể phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao kết quả công trình, đã bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương hai Ðảng, thể hiện rõ trách nhiệm lớn lao trước lịch sử, trước Ðảng và nhân dân hai nước.

Tái hiện chân thực và sinh động lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, được thực hiện với khối lượng công việc to lớn, liên quan nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều cơ quan của hai nước và đã đạt được kết quả tốt đẹp, công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị, khoa học và giáo dục sâu sắc, là những thông điệp gửi đến các thế hệ mai sau về một quy luật đoàn kết quốc tế Việt Nam – Lào, đoàn kết ba nước Ðông Dương.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và đồng chí Samane Vignaket được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình

Thu Hà


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét