Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Chủ quyền biển đảo là bất khả xâm phạm”


Ngay sau phát biểu nhậm chức, chiều nay tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc trao đổi với báo chí về 2 vấn đề nóng: bảo vệ chủ quyền biển đảo và phòng chống tham nhũng.

> Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

- Tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về tình hình biển Đông. Chủ tịch nghĩ gì trước đề xuất Quốc hội cần ra nghị quyết về vấn đề trên?

- Báo cáo về tình hình biển Đông của Chính phủ là do Quốc hội yêu cầu. Việc có ra Nghị quyết về biển Đông hay không sẽ do Quốc hội quyết định, phụ thuộc vào tính chất tình hình, ý chí của các đại biểu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời báo chí chiều nay.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời báo chí chiều nay.

- Theo quan điểm của Chủ tịch nước, Việt Nam cần làm gì để giữ vững chủ quyền biển đảo?

- Như tôi đã phát biểu trước Quốc hội chiều nay, vấn đề chủ quyền biển đảo với bất cứ quốc gia nào cũng thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Quốc gia dù to, nhỏ cũng đều có nhận thức như vậy.

Để giữ vững chủ quyền biển đảo, theo tôi có 3 cơ sở quan trọng: luật pháp, lịch sử và chiếm hữu, khai thác thực tế. Trong vấn đề luật pháp có luật quốc tế và quốc nội. Công ước biển năm 1982 là thành quả đấu tranh lâu dài của loài người , đặc biệt là các nước nhỏ. Theo đó lãnh hải là 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế là 200 hải lý.

Nước lớn có vị thế khác, chúng ta là nước nhỏ nên phải dựa vào sức mạnh của tập thể, của cộng đồng, công nước biển 1982 để chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng đặc quyền kinh tế. Ngoài ra, trên cơ sở công ước biển 1982 chúng ta phải luật hóa bằng luật quốc nội, chiếm hữu biển đảo về mặt pháp lý, thực địa.

Cơ sở lịch sử, pháp lý và chiếm hữu khai thác về thực tế là 3 mặt của vấn đề để xác lập chủ quyền biển đảo.

Việt Anh


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét