Đồng chí Trương Tấn Sang: Cần đa dạng hóa trong đối ngoại nhân dân


Ngày 19/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Tấn Sang, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Hoàng Bình Quân, UVTW Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, hội ở Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau phần đánh giá những kết quả, hạn chế, tồn tại của công tác đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị 44 ngày 20/9/1994 của Ban Bí thư về mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân do đồng chí Vương Thừa Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày, đồng chí Hoàng Bình Quân đã triển khai những nội dung chính trong Chỉ thị 04 ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI và hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị 04.

Chỉ thị nêu rõ những quan điểm, mục tiêu, 9 nhiệm vụ và việc tổ chức thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đại diện một số Bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã ghi nhận những kết quả và đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh dù không diễn ra ồn ào, nhưng công tác đối ngoại nhân dân thực sự là một trong ba trụ cột của công tác ngoại giao ở nước ta.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần phải nhận thức đúng, đủ, sâu sắc vị trí công tác đối ngoại nhân dân; phải quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này một cách đa dạng, phong phú; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đốn đốc, rà soát bổ sung văn bản và quy định về công tác đối ngoại nhân dân. Việc triển khai Chỉ thị 04 phải tiến hành nghiêm túc, có chương trình cụ thể gắn với những đề án trong các lĩnh vực của các ngành và địa phương.

Trường Minh


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét