Đồng chí Trương Tấn Sang dự Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới


Theo đồng chí Trương Tấn Sang, cần coi trọng vai trò làm chủ của người dân để “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ” trong tất cả các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình đến tháng 6/2011, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011.

truong-tan-sang

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo các cấp, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, Ban Quản lý các xã và đặc biệt là sự cố gắng của nhân dân 11 xã điểm đã tích cực tham gia, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trương Tấn Sang đồng thời cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, cần được khẩn trương khắc phục trong thời gian tới về công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ và người dân hiểu rõ mục tiêu, phương pháp xây dựng nông thôn mới; việc ban hành các hướng dẫn cần thiết của các bộ, ngành Trung ương cho xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm; bố trí giải ngân nguồn vốn ngân sách; huy động nội lực, thu hút đầu tư; triển khai các dự án phát triển sản xuất, việc tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2011cần phải tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành phần còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới để các xã điểm thực sự trở thành mô hình nông thôn mới trong thực tiễn, nhân ra diện rộng theo Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của vùng và cả nước.

Các địa phương tiến hành tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm. Khi xây dựng được mô hình chuẩn về nông thôn mới, cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu của Chương trình, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt trong nhân dân các xã điểm về yêu cầu, mục tiêu của Chương trình; quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm “huy động nội lực tại chỗ là chính”; tiếp tục coi trọng vai trò làm chủ của người dân để “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ” trong tất cả các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục bám địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện…

Lam Bình

 


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét