Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ


Nhân dịp kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Ngoại giao, ngày 22/8, Lễ trao Quyết định phong hàm Đại sứ đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 63 cán bộ ngoại giao được phong hàm trong dịp này.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh với các cán bộ ngoại giao vừa được phong hàm Đại sứ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh với các cán bộ ngoại giao vừa được phong hàm Đại sứ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ; đồng thời nêu rõ: Việc phong hàm Đại sứ lần này thể hiện sự đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các đồng chí cho công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đặt ra những thời cơ và thách thức đối với ngành ngoại giao, các đồng chí Đại sứ – những người đi tiên phong “đầu sóng, ngọn gió” trên mặt trận đối ngoại – cần nỗ lực triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XI, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt các đồng chí vừa được phong hàm Đại sứ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và động viên kịp thời các cán bộ làm công tác đối ngoại nói riêng và ngành ngoại giao nói chung. Bộ trưởng Phạm Bình Minh hứa sẽ tập trung sức mạnh, trí tuệ tập thể của toàn ngành cho việc thực hiện, triển khai các trọng tâm, ưu tiên của đường lối đối ngoại toàn diện đã được Đại hội Đảng XI thông qua, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành và địa phương, nỗ lực hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét