Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không chỉ có Nhà nước mà cần có sự tham gia tích cực của nhân dân


Ngày 10/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổ Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị số 1 của TP Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri Quận 1.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ và trao đổi với cử tri Quận 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ và trao đổi với cử tri Quận 1

Các đại biểu đã lắng nghe các ý kiến của cử tri tập trung vào một số nội dung như tình trạng lạm phát hiện nay, vấn đề lãi suất vốn vay, chống tham nhũng, lãng phí, vấn đề giáo dục-đào tạo, y tế và văn hóa…

Ghi nhận các ý kiến phát biểu của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội sẽ có những nghiên cứu cụ thể về điều chỉnh cơ cấu đầu tư, đầu tư công, cải cách tài chính công…Vấn đề chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh cũng sẽ được Quốc hội tiến hành mạnh mẽ, triệt để hơn. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, Chủ tịch nước cho rằng, không chỉ có Nhà nước mà cần có sự tham gia tích cực của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Tĩnh.


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét