Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ


Ngày 3/8/2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký các Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 1269/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn SangQuyết định số 1229/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Hoàng Trung Hải giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn SangQuyết định số 1248/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn SangQuyết định số 1231/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Vũ Văn Ninh giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

truong-tan-sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng ký các Quyết định bổ nhiệm 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang.

Quyết định số 1234/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Phùng Quang Thanh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định số 1240/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Quyết định số 1259/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Quyết định số 1237/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định số 1241/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Hà Hùng Cường giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Quyết định số 1242/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Bùi Quang Vinh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 1268/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định số 1243/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Vũ Huy Hoàng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định số 1244/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Cao Đức Phát giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 1233/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Đinh La Thăng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định số 1238/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Trịnh Đình Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1245/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 1228/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Nguyễn Bắc Son giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Quyết định số 1246/QĐ-CTN : bổ nhiệm bà Phạm Thị Hải Chuyền giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 1247/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Hoàng Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 1230/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Nguyễn Quân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 1239/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 1249/QĐ-CTN : bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định số 1250/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Giàng Seo Phử giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Quyết định số 1235/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định số 1232/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Huỳnh Phong Tranh giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 1236/QĐ-CTN : bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quốc Hà


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét