Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc


Ngày 9-11, tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại Seoul, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi mà doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm. Dưới đây là một số nội dung chính.

530792 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam   Hàn Quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

* Xin Chủ tịch nước cho biết triển vọng của việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam và Hàn Quốc?

- Về vấn đề này, Chính phủ hai bên đã có đàm phán về kỹ thuật trong giai đoạn đầu, hiện đã kết thúc giai đoạn đó và kết quả đạt được rất tốt. Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ thảo luận về lộ trình tiến tới mục tiêu này. Tôi nghĩ rằng triển vọng tương lai không có gì trở ngại, hai bên cố gắng thảo luận với nhau để đi đến những nội dung mà hai bên đều chấp nhận được, nhất là tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tiếp tục cùng nhau hợp tác tốt như lâu nay và chúng tôi mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hiện thương mại hai chiều đạt trên 10 tỉ USD, với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược thì Việt Nam và Hàn Quốc cần hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt từ 30-40 tỉ USD…

* Trong chiến lược phát triển của Việt Nam thời gian tới, các nhà đầu tư Hàn Quốc có thể tham gia đầu tư vào những lĩnh vực nào? Dự kiến sửa đổi quy định pháp luật về lao động của Việt Nam có ảnh hưởng gì đến vấn đề lao động trong các doanh nghiệp đầu nước ngoài tại Việt Nam không?

- Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong số ba khâu đột phá mà chúng tôi đã xác định, các nhà đầu tư Hàn Quốc có thể ưu tiên tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực…

Trong kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thời gian tới, sau đó Chính phủ sẽ công bố danh mục những dự án lớn về hạ tầng được ưu tiên trong năm năm và mười năm tới, qua đó các nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ được tiếp cận thông tin đầy đủ. Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam để đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Chúng tôi coi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế thị trường, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Đây không phải là sách lược mà là chiến lược lâu dài của đất nước chúng tôi. Khi sửa đổi quy định pháp luật về lao động cũng để góp phần làm cho nền kinh tế phát triển thuận lợi, đảm bảo cuộc sống của người làm công ăn lương, mặt khác chúng tôi hết sức quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.

V.V.THÀNH (Từ Seoul)


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét