Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Hội Doanh nhân trẻ cần thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp mới


Ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.

Hoan nghênh kết quả đạt được của Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ IV, Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ chính Trị về doanh nhân, xem đây là cơ sở quan trọng để tạo cơ chế thuận lợi giúp đội ngũ doanh nhân đóng góp tài năng, sức trẻ cho đất nước.

CTN truong tan sang 1 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Hội Doanh nhân trẻ cần thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp mới

hủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các doanh nhân trẻ dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Chủ tịch nước cho rằng, hiện cả nước có trên 500.000 doanh nghiệp, trong đó phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp là lớp doanh nhân trẻ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần có mô hình hoạt động hiệu quả để tập hợp, hướng dẫn thu hút các hội viên mới, đồng thời tạo động lực để thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp mới.

Chủ tịch nước tin tưởng doanh nhân trẻ thời nay có vai trò đặc biệt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, xung kích trên mặt trận chống đói nghèo, lạc hậu, tham gia mạnh mẽ vào công tác xã hội, cộng đồng, tạo nên bản sắc riêng cho doanh nhân Việt Nam, đưa đất nước tiến nhanh trên lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Báo cáo Chủ tịch nước kết quả Đại hội Đại biểu toàn Quốc hội Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ IV cùng những định hướng hoạt động giai đoạn mới, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Mai Hữu Tín cùng lãnh đạo Hội qua các thời kỳ bày tỏ, trải qua 18 năm phát triển, phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo nên thế hệ doanh nhân mới có tâm huyết, trí tuệ.

Trong nhiệm kỳ mới, với hơn 9.000 hội viên, hoạt động tại 62/63 tỉnh thành, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thông qua 3 chương trình hoạt động lớn: Chương trình doanh nhân trẻ lập nghiệp kiến quốc; Chương trình xây dựng văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Chương trình xây dựng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát triển vững mạnh với các hoạt động đối thoại chính sách, liên kết phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên.

Các đại biểu hứa với Chủ tịch nước sẽ đoàn kết thống nhất để lãnh đạo công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ cả nước ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; đồng thời mong muốn Nhà nước tiếp tục có cơ chế giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Hà Giang


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét