Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên


Trước khi kết thúc chuyến công tác tại các tỉnh Tây Bắc, ngày 16-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ðoàn công tác đã làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Ðiện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.Báo cáo với Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Ðiện Biên Lò Mai Trinh cho biết: Ðiện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía bắc với địa hình chia cắt, hiểm trở, có 4/9 huyện, thị xã là huyện nghèo với 19 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; an ninh trật tự tại một số địa bàn còn diễn biến phức tạp, từ sau Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 12, năm 2011, tỉnh Ðiện Biên đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh Ðiện Biên đã có bước phát triển. Tổng sản phẩm GDP năm 2011 tăng 10% so với năm 2010. Thu ngân sách địa phương năm 2011 đạt gần 5.600 tỷ đồng tăng 20,7% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,73%. Ðiện Biên cũng chú trọng thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm về giao thông, nông nghiệp, thủy lợi, trồng rừng, chương trình di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại bốn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Thủ tướng Chính phủ. Ðặc biệt, tỉnh chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách: cấp đất, hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động hợp tác quốc tế với các tỉnh thuộc nước bạn Lào và Trung Quốc được thực hiện thường xuyên, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, đại biểu đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, các ban, ngành tỉnh Ðiện Biên cho rằng: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn Ðiện Biên đạt thấp; việc tuyên truyền phổ biến nghị quyết ở một số cấp ủy, tổ chức Ðảng vẫn chậm, chưa sâu. Tình trạng di dân tự do vẫn diễn biến phức tạp. Ðời sống của một bộ phận đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương chưa biến tiềm năng thành lợi thế, tạo nên mô hình kinh tế hàng hóa để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Một số đại biểu kiến nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; ưu đãi về giáo dục, y tế với những người không phải là dân tộc thiểu số nhưng có thời gian sinh sống lâu năm ở các huyện nghèo.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những kết quả mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðiện Biên đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ðiện Biên là địa danh lịch sử, gắn với truyền thống hào hùng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bởi vậy, cấp ủy Ðảng, chính quyền phải chăm lo cuộc sống của người dân, để niềm vui hưởng thành quả độc lập tự do được trọn vẹn. Ðể đi lên theo hướng khá giàu, tỉnh cần rà soát lại các mô hình kinh tế trên địa bàn, tham khảo những cách làm hay của các nước tương đồng điều kiện.

Về hướng đi trong công tác xóa đói, giảm nghèo, Chủ tịch nước nêu rõ, trong chuyến đi thực tế ở Tây Bắc nói chung, Ðiện Biên nói riêng, đoàn công tác đã có mặt tại nhiều địa phương, khảo sát nhiều mô hình thực tế; lưu ý, đối với những loại cây công nghiệp như cà-phê, cao-su đang ở giai đoạn đầu trồng mới, các địa phương nên tính toán các yếu tố địa hình, thổ nhưỡng, chọn mô hình nông, lâm nghiệp kết hợp. Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn bà con sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, Ðiện Biên phải hết sức chú trọng công tác bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với sự đồng tâm hợp lực, đoàn kết nhất trí của Ðảng bộ và chính quyền và nhân dân, tỉnh Ðiện Biên sẽ tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới xứng đáng với truyền thống Anh hùng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét