Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên


Chiều 4/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm 8 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) và bổ nhiệm các ông Nguyễn Hải Phong và ông Bùi Mạnh Cường giữ chức Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đây là lần đầu tiên nghi thức Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên được thực hiện tại Phủ Chủ tịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSNDTC. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, có được kết quả này một lần nữa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để ngành kiểm sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ do Hiến pháp, pháp luật quy định, đặc biệt là nhiệm vụ trong chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng thời, đây cũng phản ánh kết quả của quá trình quy hoạch, đào tạo cán bộ của ngành kiểm sát và sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện của bản thân từng đồng chí vừa được bổ nhiệm.
Chủ tịch nước lưu ý Nghị quyết 49/NQTƯ ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đã xác định “Trước mắt, Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên chức năng như hiện nay là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức của ngành Tòa án”. Như vậy, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu phát triển kinh tế, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, ngành kiểm sát phải đặc biệt chú ý đến các vấn đề sau.

Ngành kiểm sát phải tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đây cũng là đòi hỏi của xã hội và của công dân đối với hệ thống tư pháp nói chung và ngành kiển sát nói riêng phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người; là công cụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác giữ vưng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Để thực hiện được mục tiêu đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát cần thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đó là: Đổi mới công tác cán bộ; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để kiện toàn tổ chức Viện Kiểm sát các cấp theo tinh thần cải cách tư pháp; tích cực tham gia tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp và cuối cùng là tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI.

Chủ tịch nước tin tưởng những cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ trọng trách Phó Viện trưởng và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo VKSNDTC thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi của nhân dân.

Thay mặt ngành kiểm sát ông Nguyễn Hòa Bình bày tỏ sự cảm ơn đối với Chủ tịch nước và các Ban ngành trung ương và địa phương đã quan tâm đến ngành kiểm sát và khẳng định đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát trong đó có những cán bộ vừa được bổ nhiệm trên cương vị trọng trách mới sẽ phát huy những thành tích đã đạt được. Đồng thời tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khiêm tốn học hỏi cầu thị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét