Hợp tác xã – thành phần kinh tế quan trọng của đất nước


Chiều 11/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt 100 chủ nhiệm hợp tác xã điển hình tiên tiến, được tặng Cúp vàng Hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và nhân kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4) lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

Các đại biểu đã báo cáo Chủ tịch nước những thành tựu trong 60 năm hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là những hoạt động hướng về lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức.Với sự nỗ lực của hơn 10 triệu hội viên tham gia trong  370.000 tổ hợp tác, hơn 15.000 hợp tác xã trong cả nước, hoạt động của khối kinh tế tập thể đã góp phần đóng góp ngân sách, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho các hội viên. Nhiều đơn vị làm tốt chức năng dịch vụ, thương mại, cùng các thành phần kinh tế khác, thúc đẩy kinh tế xã hội  địa phương phát triển.

Các đại biểu cũng thẳng thắn thừa nhận, khu vực kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn về tư liệu sản xuất, hạ tầng kinh doanh, kinh nghiệm quản lý. Nhiều hợp tác xã còn tâm lý thụ động trông chờ ỷ lại, thiếu chủ động sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh. Các đại biểu bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước có thêm những cơ chế chính sách hỗ trợ để hệ thống hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh.

Lắng nghe những kinh nghiệm và đề xuất của các chủ nhiệm hợp tác xã, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương sự nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trở thành các hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, trở thành thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến sự phát triển thành phần kinh tế tập thể này và đã quyết định chọn ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng những năm qua, các hợp tác đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của các địa phương. Tuy nhiên cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các hợp tác xã và cả với các thành phần kinh tế khác, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống xã viên và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với sự phát triển chung của đất nước, đến năm 2015 và hướng đến 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì thành phần kinh tế hợp tác của nước ta phải mạnh. Do đó, các hợp tác xã cần mở rộng quy mô, không chỉ tăng thêm lợi nhuận, mà còn giải quyết công ăn việc làm cho xã viên và người lao động, góp phần vào sự ổn định xã hội và phát triển chung của đất nước.

Để làm được điều đó, cùng với sự tự học hỏi của các chủ nhiệm hợp tác xã, xã viên thì liên minh hợp tác xã cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ chủ nhiệm hợp tác; tập hợp ý kiến của thành viên liên minh để kiến nghị ban hành những chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế hợp tác quan trọng, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống xã viên, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét