Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VH-NT năm 2012

Sáng 19/5, đúng dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012.

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, địa phương cùng các văn nghệ sĩ, tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng đã tới dự.

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho vợ của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho vợ của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật 
Đọc diễn văn tại Lễ trao Giải thưởng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết: Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan; trên tinh thần đổi mới, cải tiến các khâu thẩm định, đánh giá qua nhiều cấp, công khai trên các phương tiện truyền thông, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng đã trình Chủ tịch nước ký quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật.

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên 
Theo đó, lĩnh vực âm nhạc có 2 cụm tác phẩm của nhạc sĩ Mai Văn Chung và nhạc sĩ Phạm Tuyên; lĩnh vực sân khấu gồm 3 cụm tác phẩm của Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Kim; lĩnh vực văn học gồm 7 cụm tác phẩm của Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ, Đinh Trọng Đoàn (Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh (Hữu Thỉnh), Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương), Chu Bá Bình (Đỗ Chu), Dương Ngọc Huy…

Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho 74 nghệ sĩ. Đây là đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 7.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những tác giả, đồng tác giả cụm công trình đạt giải thưởng cao quý và các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Những năm qua, nền văn học nghệ thuật nước ta đã kết thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ thuật, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao những công hiến, đóng góp của các nghệ sĩ cho đất nước, trong đó có các nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật”.

Không khí trang trọng tại buổi lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh
Không khí trang trọng tại buổi lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh
Với mục tiêu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp đến năm 2020, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta phải xây dựng gìn giữ được nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thấm được tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc là động lực và mục tiêu phát triển đất nước theo quan điểm Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Với những thành quả to lớn trong những năm qua, Chủ tịch nước tin tưởng các văn nghệ sĩ, đặc biệt là các văn nghệ sĩ trẻ, sẽ bám sát thục tiễn của đất nước; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, vốn sống, kế thừa phát huy truyền thống văn hiến của dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng; tiếp tục sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, trong đó có những tác phẩm ngang tầm với những chiến công vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và lòng mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong giai đoạn phát triển mới.

Theo VOV0 nhận xét:

Đăng nhận xét