Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tuyên dương 100 bí thư chi bộ


Ngày 10-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt và tuyên dương 100 bí thư chi bộ đại diện cho 500 bí thư xuất sắc được Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức lễ vinh danh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức lễ vinh danh các bí thư chi bộ, xem đây là sự kiện quan trọng, có sức lan tỏa lớn, thể hiện chủ trương hướng về cơ sở, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định các bí thư chi bộ được tuyên dương lần này là những đảng viên ưu tú, gương mẫu đi đầu trong tham gia lãnh đạo tổ chức Đảng và quản lý đơn vị hiện nay. “Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục có những biện pháp hay, cách làm sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến để Đảng bộ, Trung ương Đảng có thêm nhiều đảng viên xứng đáng về năng lực, phẩm chất và trình độ” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.
* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự hội thảo “Nâng cao chất lượng hiệu quả phê bình văn học” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Hà Nội với mục đích triển khai hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất những chính sách để thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật nói riêng và đất nước nói chung. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị  Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và các cơ quan chức năng tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho hoạt động lý luận phê bình; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ những nhà nghiên cứu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét