Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone tiếp đồng chí Trương Tấn Sang


Ngày 6/6, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone đã tiếp và nói chuyện thân mật với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đang ở thăm Lào, dự Hội nghị tổng kết Dự án và công bố các sản phẩm của công trình biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone tiếp đồng chí Trương Tấn Sang

Đường lối, chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là quyết tâm giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đồng chí Chummaly Sayasone và đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả của Dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định công trình có ý nghĩa to lớn về lịch sử, chính trị, khoa học và thực tiễn, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, là cơ sở cho việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tình cảm của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Hai đồng chí một lần nữa khẳng định đường lối, chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước quyết tâm giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hồng Phong


(Theo www.truongtansang.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét