Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp và làm việc với Đại tướng Phùng Quang Thanh


Ngày 19/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng tiếp tục đổi mới toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ

Buổi làm việc với Bộ Quốc phòng của Chủ tịch nước đề cập tới chương trình công tác nhiệm kỳ 2011- 2015; những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Quốc phòng năm 2011; những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết và rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chủ tịch nước về lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các lãnh đạo chủ chốt của Bộ, Tư lệnh các quân binh chủng đã báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tình hình hoạt động của quân đội thời gian qua.

Theo đó việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự từ Bộ đến các đơn vị được thực hiện tốt. Các cấp, ngành, địa phương cũng đã từng bước nâng cao chất lượng, tăng cường tiềm lực công tác quân sự, quốc phòng giữ vững chủ quyền quốc gia làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Các sự kiện lớn về chính trị, ngoại giao của đất nước được bảo vệ an toàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà Bộ Quốc phòng đạt được trong thời gian qua, trong đó đã thực hiện tốt chức năng tham mưu đảm bảo an ninh quốc phòng; phối hợp với Bộ Công an giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh các đồng chí lãnh đạo quân đội cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục triển khai đường lối quân sự quốc phòng theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Cũng trong ngày 19/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo với Chủ tịch nước tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Công an với Văn phòng Chủ tịch nước và nêu một số kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an với Đảng, Nhà nước.

Trung tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian tới cán bộ, chiến sỹ toàn ngành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả mà Bộ Công an đã đạt được thời gian qua trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cũng như công tác xây dựng lực lượng, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và công tác đặc xá năm nay.

Chủ tịch nước phân tích sâu sắc những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự thời gian tới; cho ý kiến chỉ đạo về tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế-xã hội đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Bộ Công an, Chủ tịch nước ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an và giao cho Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các đề án để báo cáo các cấp có thẩm quyền./.

Nguyễn Văn(Theo ChinhPhu)


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét