Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và Trường cán bộ tòa án


Ngày 10-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư đã thăm và làm việc tại Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và Trường cán bộ tòa án.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ, giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ, giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát

Nghe lãnh đạo, Ban giám hiệu Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành kiểm sát, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những cố gắng củatập thể cán bộ,  giáo viên nhà trường. Từ ngày thành lập đến nay, trường đã đào tạo được 2.950 học viên trình độ trung cấp kiểm sát, 9.677 học viên trình độ cao đẳng, bồi dưỡng cho hàng vạn lượt học viên là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự các cấp về các lĩnh vực nghiệp vụ chuyên ngành.

Chủ tịch nước căn dặn, công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp tư pháp đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có phẩm chất đạo đức trong sạch, bản lĩnh vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tốt. Chủ tịch nước nhấn mạnh, để xây dựng trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chất lượng cao củangành kiểm sát, nhà trường cần củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên, đổi mới mạnh mẽ nội dung giảng dạy, chương trình đào tạo, kết hợp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với giáo dục phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, gắn việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và rèn luyện năm đức tính người cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Làm việc với lãnh đạo Trường cán bộ tòa án, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của trường với nhiều cố gắng trong đổi mới công tác giảng dạy, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước nêu rõ, với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử tương xứng với vị trí của ngành tòa án, trường cần từng bước mở rộng quy mô, bảo đảm phù hợp tiến trình cải cách tư pháp. Cùng với xây dựng đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm trong công tác xét xử, nắm vững kiến thức lý luận, chính trị, trường cần quan tâm công tác nghiên cứu khoa học về tòa án, tăng cường hợp tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ xét xử cho các cán bộ có chức danh tư phápcủa một số tòa án một số nước trong khu vực.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình Trường cán bộ tòa án đang thi công tại xã Kim Sơn, Gia Lâm (Hà Nội).

(Theo TTXVN)


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét